Pax et Bonum!

Vilniaus pasauliečiai pranciškonai

PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINAS (OFS) VILNIAUS REGIONE

Naujokų įžadų šventė Bernardinuose

Birželio 3 d., pirmosios vasaros savaitės trečiadienio vakare, Tėvo dienos išvakarėse, Vilniaus šventųjų Pranciškaus ir Bernardino brolijoje sesės Giedrė ir Inga, bei brolis Justinas pradėjo noviciatą Pasauliečių pranciškonų ordine.
Ilgai lauktas šventimas prasidėjo šventomis Mišiomis. Šlovinant Viešpatį giesmėmis, meldžiant jauniausiems mūsų sesėms ir broliui dvasinio pašaukimo tvirtumo, kartu su broliu Tomu Žymantu OFM bei brolijos ministru Dainiumi Verbicku OFS, iškilmingi pasiryžimo žodžiai buvo ištarti prie altoriaus Dievo ir tikinčiųjų akivaizdoje.
Kartu pašaukimo ir tikėjimo brandinimo kelionę Pranciškoniškojo jaunimo gretose pradėjo Lina, Adomas ir Goda, kurie buvo įvesdinti į apsisprendimo laikotarpį.
O po šv. Mišių visi visi vienuolyno kieme šventė draugiškumo, broliškumo ir džiaugsmo Pranciškoniškosios šeimos šventę.
Dėkojame Dievui už šią malonę ir prašome, kad Visagalis nenugręžtų nuo šių vaikų savo veido (plg. Tob. 3,6)!

Vilniaus šv. Pranciškaus ir Bernardino brolija

Atnaujinta Penktadienis, 2015 Birželis 05 09:33

Kvietimas kartu eiti Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelią

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais 15 valandą

2015 m. gegužės 1 d., birželio 5 d., liepos 3 d., rugpjūčio 7 d. ir rugsėjo 4 d.
kviečiame kartu eiti Vilniaus

JERUZALĖS KALVARIJŲ KRYŽIAUS KELIĄ
ir apmąstyti mūsų Atpirkėjo Jėzaus Kristaus Kančią.

Kryžiaus kelio pradžia nuo švč. M.Marijos Sopulingos koplyčios – 15 val.
Šv. Mišios Vilniaus Kalvarijų šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje 19 val.

***************************

Kiekvieną sekmadienį (gegužės-rugsėjo mėn.) Kryžiaus kelias 730val.
Kiekvieną trečiadienį Kryžiaus kelias 1800val.

Vilniaus pranciškonų pasauliečių (OFS) brolija

Skrajutė - atsisiųsti

Atnaujinta Šeštadienis, 2015 Balandis 25 08:51

Dievo Gailestingumo atlaidai Vilniuje

Iz 55,1 Visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens! Teateinie ir tie, kurie pinigų neturi! Įsigykite duonos ir valgykite! Ateikite ir įsigykite vyno ir pieno - veltui, be sidabro!

Maloniai kviečiame į Dievo Gailestingumo atlaidus Vilniuje 2015 04 11 d.

Dienotvarkė:

  • 10 val. 30 min. - 11 val. registracija Domus Marija salėje ( prie Aušros Vartų ).
  • 11 - 12 val. Konferencija "Pašaukei mane" ( Domus Marija Salėje ).
  • 12 val. - 12 val. 40 min. - Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje.
  • 13 val. šv. mišios Dievo Gailestingumo Šventovėje Po šv. mišių agapė šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolyne.

Vilniaus regiono pasauliečių pranciškonų brolijos ministras br. Algimantas Andziulis OFS

Skrajutė - atsisiųsti

Atnaujinta Ketvirtadienis, 2015 Kovas 19 15:03

Pasauliečių pranciškonų amžinųjų įžadų priėmimas Pal. J. Matulaičio bažnyčioje Šv. Mišių metu

2015 m. kovo mėn. 8 d. (sekmadienį) Vilniaus Pal. J. Matulaičio bažnyčioje amžinus įžadus davė Pal. J. Matulaičio brolijos seserys: Siejūnienė Joana, Gražina - Marija Jakutytė, Rožė Stankevičienė. Amžinus įžadus priėmė brolijos ministras Eduardas Bieliauskas OFS ir dvasinis asistentas Julius Sasnauskas OFM.

Atnaujinta Pirmadienis, 2015 Kovas 09 14:54

Vilniaus regiono ministro sveikinimas Šv. Kalėdų proga

     Mielieji, nuoširdžiai sveikinu Jus ir Jūsų šeimas su Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, gimimo diena. Galybių Viešpats užgimė mažu kūdikėliu, atnešdamas mums meilę, taiką, ramybę. Priimkime Jį į savo širdis. Jis to labai trokšta. Aleliuja!

     Linksmų, viltingų šv. Kalėdų, palaimintų Naujųjų Metų

Su meile ir pagarba Vilniaus  pasauliečių pranciškonų vardu Algimantas OFS.

Atnaujinta Trečiadienis, 2014 Gruodis 24 18:10

Puslapis 1 iš 12

© Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) Vilniaus arkivyskupijos brolija. Identifikavimo kodas: 192095186.
Sąsk. Nr. LT777044060004043224 SEB Vilniaus banke. Registruota adresu: J.Basanavičiaus g. 47-1.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.