Pax et Bonum!

Vilniaus pasauliečiai pranciškonai

PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINAS (OFS) VILNIAUS REGIONE

Vilniaus regiono pasauliečių pranciškonų brolijos ministro sveikinimas Šv. Velykų proga

Mielieji broliai ir seserys šv. Pranciškuje,

Nuoširdžiai sveikinu Jus ir Jūsų artimuosius su Jėzaus Kristaus Prisikėlimo švente. Jėzus Kristus savo kančia ir mirtimi ant kryžiaus įrodė, kokia begaline meile Jis mus myli. Todėl ir mes, švęsdami Jo pergalę prieš mirtį, iš visos širdies parodykime Jam savo meilę. Taip gyvenkime ir elkimės, kad būtume verti Kristaus pažadų. O jie tikrai nuostabūs.

Linksmų Šventų Velykų.

 

Su meile ir pagarba  jūsų brolis ir ministras A.Andziulis OFS.

Atnaujinta Šeštadienis, 2014 Balandis 19 12:09

Dievo Gailestingumo šventė 2014 m.

Pax et Bonum!
Šių metų balandžio mėn. 26 d. kviečiame visos Lietuvos pasauliečius pranciškonus, pranciškoniškąjį jaunimą ir jų draugus atvykti į Vilnių į Dievo Gailestingumo atlaidus. Šventės dienotvarkė:  
11.00 - 11.45 val. - Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje.
12.00 - 13 val. - Konferencija šv. Teresės bažnyčios kriptoje.
13.30 val. - Šv. Mišios Dievo Gailestingumo šventovėje.
Po Šv. Mišių agapė šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolyne.

Pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono vyresnysis br. Algimantas Andziulis, OFS

Atnaujinta Šeštadienis, 2014 Kovas 15 21:03

Išrinkta nauja pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolijos taryba

2014 m. vasario 9 d. vyko pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolijos kapitula. Kapitulai vadovavo Vilniaus regiono ministras br. Algimantas Andziulis OFS. Kapitulą palaimino Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios rektorius, brolijos dvasinis asistentas t. Marek Dettlaff OFM Conv. Išrinkta nauja brolijos taryba:

Ministras  br. Ryšard Malč OFS
Viceministrė  ses. Leslava Čuprynska OFS
Ekonomė  ses. Natalija Maciulevičienė OFS
Sekretorė  ses. Irena Šabanovič OFS
Ugdymo magistrė  ses. Kristina Mazuro OFS

Su Dievu, Kapitulos sekretorė, brolijos narė ses. Ona Juršaitė

Vilniaus regiono brolijos tarybos išplėstinis posėdis

Pax et Bonum!

Š.m. sausio mėn. 18 d. (šeštadienį) kviečiamas Vilniaus regiono brolijos tarybos išplėstinis posėdis. Kviečiame dalyvauti visus Vilniaus regiono vietinių brolijų vyresniuosius ir Regiono tarybos narius. Susirinkimą pradėsime 12.00 val. pamaldomis Vilniaus Gailestingumo šventovėje. Po pamaldų Susirinkimas tęsis Vilniaus šv. Mikalojaus parapijos namuose. Dienotvarkėje:

  • Ataskaitų už 2013 m. priėmimas ir patvirtinimas
  • Veiklos 2014 m. aptarimas

Pagarbiai, Vilniaus regiono ministras br. Algimantas Andziulis OFS

Regiono Ministro sveikinimas Šv. Kalėdų proga

Mielieji broliai ir seserys šv. Pranciškuje,

Nuoširdžiai sveikinu jus ir jūsų šeimas su Jėzaus Kristaus gimimo diena. Jis užgimė ne tik ėdžiose, bet ir mūsų širdyse. Todėl net juodžiausiai tamsai užėjus nenusigaskime, nes Jis mus išgelbės. Linksmų šv. Kalėdų. Palaimintų Naujųjų Metų.

Su meile ir pagarba regiono ministras A.Andziulis OFS.

Puslapis 1 iš 11

© Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) Vilniaus arkivyskupijos brolija. Identifikavimo kodas: 192095186.
Sąsk. Nr. LT777044060004043224 SEB Vilniaus banke. Registruota adresu: J.Basanavičiaus g. 47-1.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.