Pax et Bonum!

Vilniaus pasauliečiai pranciškonai

PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINAS (OFS) VILNIAUS REGIONE

Dievo Gailestingumo šventė 2014 m.

Pax et Bonum!
Šių metų balandžio mėn. 26 d. kviečiame visos Lietuvos pasauliečius pranciškonus, pranciškoniškąjį jaunimą ir jų draugus atvykti į Vilnių į Dievo Gailestingumo atlaidus. Šventės dienotvarkė:  
11.00 - 11.45 val. - Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje.
12.00 - 13 val. - Konferencija šv. Teresės bažnyčios kriptoje.
13.30 val. - Šv. Mišios Dievo Gailestingumo šventovėje.
Po Šv. Mišių agapė šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolyne.

Pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono vyresnysis br. Algimantas Andziulis, OFS

Atnaujinta Šeštadienis, 2014 Kovas 15 21:03

Išrinkta nauja pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolijos taryba

2014 m. vasario 9 d. vyko pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolijos kapitula. Kapitulai vadovavo Vilniaus regiono ministras br. Algimantas Andziulis OFS. Kapitulą palaimino Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios rektorius, brolijos dvasinis asistentas t. Marek Dettlaff OFM Conv. Išrinkta nauja brolijos taryba:

Ministras  br. Ryšard Malč OFS
Viceministrė  ses. Leslava Čuprynska OFS
Ekonomė  ses. Natalija Maciulevičienė OFS
Sekretorė  ses. Irena Šabanovič OFS
Ugdymo magistrė  ses. Kristina Mazuro OFS

Su Dievu, Kapitulos sekretorė, brolijos narė ses. Ona Juršaitė

Vilniaus regiono brolijos tarybos išplėstinis posėdis

Pax et Bonum!

Š.m. sausio mėn. 18 d. (šeštadienį) kviečiamas Vilniaus regiono brolijos tarybos išplėstinis posėdis. Kviečiame dalyvauti visus Vilniaus regiono vietinių brolijų vyresniuosius ir Regiono tarybos narius. Susirinkimą pradėsime 12.00 val. pamaldomis Vilniaus Gailestingumo šventovėje. Po pamaldų Susirinkimas tęsis Vilniaus šv. Mikalojaus parapijos namuose. Dienotvarkėje:

  • Ataskaitų už 2013 m. priėmimas ir patvirtinimas
  • Veiklos 2014 m. aptarimas

Pagarbiai, Vilniaus regiono ministras br. Algimantas Andziulis OFS

Regiono Ministro sveikinimas Šv. Kalėdų proga

Mielieji broliai ir seserys šv. Pranciškuje,

Nuoširdžiai sveikinu jus ir jūsų šeimas su Jėzaus Kristaus gimimo diena. Jis užgimė ne tik ėdžiose, bet ir mūsų širdyse. Todėl net juodžiausiai tamsai užėjus nenusigaskime, nes Jis mus išgelbės. Linksmų šv. Kalėdų. Palaimintų Naujųjų Metų.

Su meile ir pagarba regiono ministras A.Andziulis OFS.

Išrinkta nauja pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Pal. J. Matulaičio brolijos taryba

2013 m. gruodžio 21 d. vyko pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolijos kapitula.  Kapitulai vadovavo Vilniaus regiono ministras br. Algimantas Andziulis OFS. Kapitulą palaimino Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčios vikaras kun. Mozė Mitkevičius. Išrinkta nauja brolijos taryba:

Ministras br. Eduardas Bieliauskas OFS
Viceministras ir ugdytojas br. Petras Šidagis OFS
Sekretorė ses. Eleonora Vaitkienė OFS
Ekonomė ses. Cecilija Poškienė OFS

Atnaujinta Šeštadienis, 2013 Gruodis 21 19:52

Puslapis 1 iš 11

© Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) Vilniaus arkivyskupijos brolija. Identifikavimo kodas: 192095186.
Sąsk. Nr. LT777044060004043224 SEB Vilniaus banke. Registruota adresu: J.Basanavičiaus g. 47-1.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.