Pax et Bonum!

Vilniaus pasauliečiai pranciškonai

PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINAS (OFS) VILNIAUS REGIONE

Vilniaus regiono ministro sveikinimas Šv. Kalėdų proga

     Mielieji, nuoširdžiai sveikinu Jus ir Jūsų šeimas su Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, gimimo diena. Galybių Viešpats užgimė mažu kūdikėliu, atnešdamas mums meilę, taiką, ramybę. Priimkime Jį į savo širdis. Jis to labai trokšta. Aleliuja!

     Linksmų, viltingų šv. Kalėdų, palaimintų Naujųjų Metų

Su meile ir pagarba Vilniaus  pasauliečių pranciškonų vardu Algimantas OFS.

Atnaujinta Trečiadienis, 2014 Gruodis 24 18:10

Išplėstinis Vilniaus regiono tarybos posėdis nukeliamas į kitos savaitės šeštadienį - sausio 17 d.

Dėl 2015 m. sausio 10 d. LITEXPO Vilniuje vykstančios Vilniaus arkivyskupijoje šeimos festivalio ŠEIMADIENIS šventės, išplėstinis Vilniaus regiono tarybos posėdis nukeliamas į kitos savaitės šeštadienį - sausio 17 d.

Vilniaus regiono ministras br. Algimantas Andziulis OFS

 

Atnaujinta Trečiadienis, 2014 Gruodis 24 17:58

Išplėstinis Vilniaus regiono tarybos posėdis

2015 m. sausio mėn. 10 d. Bernardinuose vyks išplėstinis Vilniaus regiono tarybos posėdis. Jame - brolijų ataskaitų aptarimas. Posėdis prasidės 9.00 val. Šv. Mišiomis Bernardinų bažnyčioje. Brolijų ministrų dalyvavimas yra privalomas.

Vilniaus regiono ministras br. Algimantas Andziulis OFS

Atnaujinta Pirmadienis, 2014 Lapkritis 24 20:47

Vilnius Kalvarijų Kryžiaus kelio ėjimas, 2014 m. birželis

Nuotraukų galerija:

Atnaujinta Šeštadienis, 2014 Birželis 07 11:40

Pirmaisiais mėnesių penktadieniais pasauliečiai pranciškonai kviečia eiti Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelią

Dieve, kuris esi Tėvas danguje ir žemėje, Tėve, kuris esi meilė ir gyvenimas, padaryk, kad kiekviena šeima žemėje per Tavo Sūnų Jėzų Kristų, gimusį iš Mergelės Marijos ir per Šventąją Dvasią, vis naujoms kartoms taptų gyvenimo ir meilės tęsėja.

                                                                          (Iš Šv. Jono Pauliaus II maldos už šeimas)

KVIEČIAME

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais 15 valandą

2014 m . gegužės 2 d ., birželio 6 d ., liepos 4 d ., rugpjūčio 1 d . ir rugsėjo 5 d.

                                      kartu eiti Vilniaus

JERUZALĖS KALVARIJŲ KRYŽIAUS KELIĄ

ir apmąstyti mūsų Atpirkėjo Jėzaus Kristaus Kančią.

 

Kryžiaus kelio pradžia nuo švč. M.Marijos Sopulingos koplyčios – 15 val.

Šv. Mišios Vilniaus Kalvarijų šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje  – 19 val.

***************************

Kiekvieną sekmadienį (gegužės-rugsėjo mėn.) Kryžiaus kelias 730val.

Kiekvieną trečiadienį Kryžiaus kelias 1830val.

 Vilniaus pranciškonų pasauliečių (OFS) brolija

Atnaujinta Antradienis, 2014 Gegužė 06 04:13

Puslapis 1 iš 12

© Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) Vilniaus arkivyskupijos brolija. Identifikavimo kodas: 192095186.
Sąsk. Nr. LT777044060004043224 SEB Vilniaus banke. Registruota adresu: J.Basanavičiaus g. 47-1.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.