Pax et Bonum!

Vilniaus pasauliečiai pranciškonai

PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINAS (OFS) VILNIAUS REGIONE

Išplėstinis Vilniaus regiono tarybos posėdis

2015 m. sausio mėn. 10 d. Bernardinuose vyks išplėstinis Vilniaus regiono tarybos posėdis. Jame - brolijų ataskaitų aptarimas. Posėdis prasidės 9.00 val. Šv. Mišiomis Bernardinų bažnyčioje. Brolijų ministrų dalyvavimas yra privalomas.

Vilniaus regiono ministras br. Algimantas Andziulis OFS

Atnaujinta Pirmadienis, 2014 Lapkritis 24 20:47

Vilnius Kalvarijų Kryžiaus kelio ėjimas, 2014 m. birželis

Nuotraukų galerija:

Atnaujinta Šeštadienis, 2014 Birželis 07 11:40

Pirmaisiais mėnesių penktadieniais pasauliečiai pranciškonai kviečia eiti Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelią

Dieve, kuris esi Tėvas danguje ir žemėje, Tėve, kuris esi meilė ir gyvenimas, padaryk, kad kiekviena šeima žemėje per Tavo Sūnų Jėzų Kristų, gimusį iš Mergelės Marijos ir per Šventąją Dvasią, vis naujoms kartoms taptų gyvenimo ir meilės tęsėja.

                                                                          (Iš Šv. Jono Pauliaus II maldos už šeimas)

KVIEČIAME

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais 15 valandą

2014 m . gegužės 2 d ., birželio 6 d ., liepos 4 d ., rugpjūčio 1 d . ir rugsėjo 5 d.

                                      kartu eiti Vilniaus

JERUZALĖS KALVARIJŲ KRYŽIAUS KELIĄ

ir apmąstyti mūsų Atpirkėjo Jėzaus Kristaus Kančią.

 

Kryžiaus kelio pradžia nuo švč. M.Marijos Sopulingos koplyčios – 15 val.

Šv. Mišios Vilniaus Kalvarijų šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje  – 19 val.

***************************

Kiekvieną sekmadienį (gegužės-rugsėjo mėn.) Kryžiaus kelias 730val.

Kiekvieną trečiadienį Kryžiaus kelias 1830val.

 Vilniaus pranciškonų pasauliečių (OFS) brolija

Atnaujinta Antradienis, 2014 Gegužė 06 04:13

Vilniaus regiono pasauliečių pranciškonų brolijos ministro sveikinimas Šv. Velykų proga

Mielieji broliai ir seserys šv. Pranciškuje,

Nuoširdžiai sveikinu Jus ir Jūsų artimuosius su Jėzaus Kristaus Prisikėlimo švente. Jėzus Kristus savo kančia ir mirtimi ant kryžiaus įrodė, kokia begaline meile Jis mus myli. Todėl ir mes, švęsdami Jo pergalę prieš mirtį, iš visos širdies parodykime Jam savo meilę. Taip gyvenkime ir elkimės, kad būtume verti Kristaus pažadų. O jie tikrai nuostabūs.

Linksmų Šventų Velykų.

 

Su meile ir pagarba  jūsų brolis ir ministras A.Andziulis OFS.

Atnaujinta Šeštadienis, 2014 Balandis 19 12:09

Dievo Gailestingumo šventė 2014 m.

Pax et Bonum!
Šių metų balandžio mėn. 26 d. kviečiame visos Lietuvos pasauliečius pranciškonus, pranciškoniškąjį jaunimą ir jų draugus atvykti į Vilnių į Dievo Gailestingumo atlaidus. Šventės tema: „Kad Jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“, dienotvarkė:  
11.00 - 11.45 val. - Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje.
12.00 - 13 val. - Konferencija šv. Teresės bažnyčios kriptoje.
13.30 val. - Šv. Mišios Dievo Gailestingumo šventovėje.
Po Šv. Mišių agapė šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolyne.

Pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono vyresnysis br. Algimantas Andziulis, OFS

Atnaujinta Šeštadienis, 2014 Balandis 26 06:59

Puslapis 1 iš 11

© Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) Vilniaus arkivyskupijos brolija. Identifikavimo kodas: 192095186.
Sąsk. Nr. LT777044060004043224 SEB Vilniaus banke. Registruota adresu: J.Basanavičiaus g. 47-1.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.